Skrivnostni grad Viltuš

Naši predniki so poselili območja, na katerih so kulturo razvijali že Rimljani in staroselci pred njimi. Ko so si zemljiške posesti pričeli izmenjevati plemiči, je blizu današnjega zrasel prvi grad Viltuš. Grad so skoraj zagotovo zgradili člani rodbine Spanheim. Od leta 1147 pa so v njem živeli člani rodbine, ki je po gradu prevzela ime Viltuš. Za njimi so posest prevzeli Turjaški. Grad na današnjem mestu stoji od leta 1588. Stari grad, po katerem je novi dvorec prevzel ime, je bil opuščen. Grad je bil središče vinogradništva, lastniki so izkoristirili tudi okoliške gozdove za lov in pridelavo lesa. Leta 1927 je lastnik gradu postal dunajski trgovec z lesom, Peter Magerl, ki je Viltuš zapustil hčerama, ki sta kot zadnji živeli na gradu.Med vojno so bili v gradu gestapovski zapori. Po vojni so v njem uredili vojaško okrevališče. Do leta 1989 je v gradu deloval dom starejših občanov, danes pa je v lasti države. Za dvorec so imeli že več načrtov, a jim ničesar ni uspelo uresničiti. Nekaj let nazaj je turistično društvo začelo urejati park pred dvorcem.

Avtor fotografij: Eva Tergušek

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

© Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vse pravice pridržane. | Produkcija: PNV Group