Gezove jame

Gezove jame so dobile ime po ustanovitelju Gezovih jam in sicer po Hacd Gezu. Bil je iz Lendave. Na koncu je živel v Ljutomeru s svojo ženo Ružo. Na mestu, kjer so sedaj Gezove jame je nekoč bil gozd in malo travnika. Hacd Geza je hotel ustanoviti turistično mesto v Gezovih jamah. Hotel je ustvariti veliko ribnikov. Sam je skopal tri jame( Siget, Malo športno jamo in Golnik). Pri njegovem projektu mu je pomagala žena Ruža- ona je vodila evidence. Ko se je upokojil, sin ni hotel prevzeti posla, zato je Gezove jame prodal Soboški komunali. Geza je umrl pred več kot 20. leti v Domu starejših v Rakičanu. Komunala je izkopala še eno jamo zraven(imenuje se Mota). Gezove jame sedaj tvorijo skupaj kar štiri velike ribnike, Dom ribičev in gostilno Trnek.

Avtor fotografij: Filip Babič

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

© Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vse pravice pridržane. | Produkcija: PNV Group