Skozi sedem vasi

Potok Črnec, ki izvira kot majhen vodotok ob vasi Bratonci, in se izliva v reko Ledavo, teče skozi 7 vasi, med drugim tudi skozi moj domači kraj Odranci. Poimenovan je po njegovi značilni temni barvi, ki je na nekaterih mestih popolnoma črna. Ob strugi je bila pred nekaj leti zgrajena pohodna steza ob kateri se nahajajo tudi igrala za otroke in telovadni pripomočki za rekreacijo domačinov. Zaradi pandemije, ki je prevzela svet so bila le ta nekaj časa prepovedana za uporabo, vendar po novem ta zakon več ne velja. Nekoč je ob potoku bilo več mlinov, ki so služili kot vir hrane za ljudi, danes pa sta prenovljena le še 2, ob katerih je potok tudi reguliran, da se preprečuje poplavljanje. Pred nekaj leti, se je v potok izlivala kanalizacija, vendar je bil ta problem odpravljen z izgradnjo novega sistema. Še
vedno pa lahko brez težav najdemo kakšno plastenko ali vrečko, ki je bila odvržena v strugo namesto v koš. Zaradi prekomerne uporabe podzemne vode, se gladina niža in posledično potok presahne. Na nekaterih mestih vode ni bilo že več let, drugod pa presahne večinoma
poleti. Nekoč so v potoku plavale ribe, ob njem so živele redke obvodne živali, ki pa so kot posledica onesnaženosti in presihajoče struge izginile. Ob morebitni renaturaciji, bi se lahko vrnile, in življenje ob potoku bi se znova lahko pričelo.

Avtor fotografij: Ema Kociper

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

© Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vse pravice pridržane. | Produkcija: PNV Group