Ko se vinogradi prebujajo

Vinogradništvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem vina. Po dolgi zimi, ko se vse prebuja se spomladi spet začne delati v vinogradu. Začnejo se saditi novi trsi, v vinogradu se plete. Začne se tudi stekleničenje. Večinoma dela se sicer opravi jeseni, saj se takrat postavlja klopotec, začnejo se trgatve ali kot mi rečemo brotve, po trgatvah pustijo grozdje fermentirati in na koncu lahko vino že ustekleničijo. Vino hranijo v kleti, pod zemljo, saj je tam vedno mrzlo. Večja vinogradništva imajo doma prostore za goste, da jih lahko pogostijo z degustacijo.

Avtor fotografij: Stefanija Flinčec

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

© Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vse pravice pridržane. | Produkcija: PNV Group