Regijsko preverjanje ekip prve pomoči

Murska Sobota, 1.6.2013

Ekipa v sestavi: ANJA KUHAR,GERMŠEK MIRNA, INES FRLIN, POTOČNIK ŽIVA, MAKOTER KAJA, ŽIGA ŠUMAK IN MIHA DOGŠA je osvojila 2. mesto.

Avtor fotografij: Sonja Koroša

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

© Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Vse pravice pridržane. | Produkcija: PNV Group